Disclaimer

Algemene voorwaarden
Toegang tot en gebruik van de Renault Vaassen Website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de RENAULTVAASSEN Website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de Renault Vaassen Website (www.renaultvaassen.nl) en alle andere sites van Renault Vaassen die door middel van links aan de Renault Vaassen Website zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de Renault Vaassen Website stem je in met deze voorwaarden. De Renault Vaassen Website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot Renault Vaassen (gezamenlijk hierna te noemen: de “Informatie”) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Renault Vaassen Website bekende gegevens. Renault Vaassen kan echter instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel. Renault Vaassen kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Renault Vaassen Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Renault Vaassen behoudt zich het recht voor om de Renault Vaassen Website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid
Renault Vaassen sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Renault Vaassen Website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Renault Vaassen Website.

Links
De Renault Vaassen Website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan Renault Vaassen evenmin verantwoordelijkheid dragen.

Intellectuele Eigendom
Renault Vaassen of haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Privacy bescherming
Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de Renault Vaassen Website ga je er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. Renault Vaassen respecteert jouw privacy en zal er voor zorgen dat jouw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de Renault Vaassen’s database zorgvuldig worden behandeld. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd. De Renault Vaassen Website zal de door jou aangeleverde persoonlijke gegevens alleen ter beschikking stellen aan zusterbedrijven van Renault Vaassen en niet aan andere bedrijven. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de Renault Vaassen Website en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld.